Hop Ritual Pale Ale: 8 oz, 13 oz pours. 32 oz growlers, 64 oz growlers.

Chosin IPA:  8 oz, 13 oz pours, 32 oz growlers, 64 oz growlers.

Gravitational Pull: 8 oz, 13 oz pours. 32 and 64 oz growler fills.

Equinox Brown:  8 oz, 13 oz pours, 32 and 64 oz growler fills.

Isolation Series: Simcoe  8 oz, 13 oz pours. No Growler Fills.

Illumination Saison: 8 oz, 13 oz pours. No Growler Fills.